-:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:-

Genom ert hårda arbete att dela o gilla LinnOLias sida & tävlingen
med turkosa scarfen så har LinnOLias nåt ut till 8 874 personer
den här veckan!

Tack!

Snart startar ytterligare en tävling så håll ögonen öppna!

-:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:--:•♦♥♦•:-